Augusztus - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

KARI TANÁCS MEGHÍVÓK

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

Kari tanács ülései

  Kari tanács Meghívó 2016/2017

  Kari Tanácsülés 2017. június 19. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

  Meghívó

   

  Napirendi pontok:

  1. Szervezetátalakítás

  - Adminisztratív Igazgatóság ügyrendjének módosítása

   

  2. Személyi ügyek

   

  1. Egyetemi pályázatok véleményezése

  a, Spanyol nyelvtanári pályázatok véleményezése

  Jegyzőkönyv és pályázatok (dr. Bán Mónika, Bató Ágnes, Déberling Diána, Mátraházi Noémi, Simon Éva, Szabó Szilvia, Szladek Emese, Vasváry Viktor Béla, Viluth Vénusz, Windischné Törtei Renáta, Zsuzsics Éva)

  b, Kollai István adjunktusi pályázatának véleményezése (Világgazdasági Intézet)

  Jegyzőkönyv és pályázat

  c, Kemenszky Ágnes adjunktusi pályázatának véleményezése (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

  Jegyzőkönyv és pályázat

  d, Szalai Máté és Schwezoff Dávid tanársegédi pályázatának véleményezése (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

  Jegyzőkönyv és pályázat (Szalai Máté, Schwezoff Dávid)

  2. Szakfelelősváltási kérelem:

  Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA szakon (Kutasi Gábor helyett Benczes István)

  3. TÉR tábla és TÉR szabályzat módosítása

   

  4. Átoktatási szabályzat módosítása

   

  5. Hallgatói követelményrendszer módosítása

   

  a, HTJSZ módosítása

  - HTJSZ főszöveg

  - HTJSZ 1/b. melléklet

  - HTJSZ 2. számú melléklet

  b, TVSZ módosítása

  - TVSZ mellékletekkel

  c, Felvételi Szabályzat elfogadása

   

  6. Összegyetemi választható tantárgylista aktualizálása

  - Összegyetemi választható tárgylista

   

  7. Korszakos Könyvek képzési programja

   

  8. Nemzetközi gazdálkodás elemző tárgyak cseréje

  - Operatív tanterv

   

  9. Szak létesítése, indítása

   

  a, Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak létesítése és indítása angol nyelven, Budapest képzési helyen, nappali munkarendben

  - Tanterv

  b, Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak létesítése és indítása magyar nyelven, Székesfehérvár képzési helyen, levelezési munkarendben

  -Költségkalkuláció és operatív tanterv

   

  10. Doktori és habilitációs ügyek

   

  a, Doktori Szabályzat módosítása

  - Új feladatleosztás

  - Doktori folyamat átalakítása (prezentáció)

  b, Habilitációs Szabályzat elfogadása

   

  11. Egyebek

   

  Kari Tanácsülés 2017. május 29. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

  Meghívó

   

  Napirendi pontok:

  1. Személyi ügyek:

   

  a. Professzor Emerita cím adományozása Kardosné Kaponyi Erzsébet részére

  b. Tiszteletbeli doktori cím adományozása Anthony R. Oberschall részére

  c. Tájékoztató Tudományos Tanács tagságának megújításáról

   

  2. Szakkollégiummá alakulás- Gyakorlati Diplomácia Társaság

   

  További mellékletek:

  Diákautonómia

  Szocializáció

  Szakmai tevékenység

  Szakkollégiumi minősítés

  Alapszabályzat

   

  3. Központi Tanulmányi Igazgatóság ügyrendjének elfogadása

   

  4. Tájékoztató az Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont és a Corvinus Nyelvvizsgaközpont működéséről

   

  IOK

  NYVK

   

  5. Egyebek

   

  Kari Tanácsülés 2017. április 24. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

  Meghívó

   

   

  Napirendi pontok:

   

  1. Gyorsjelentés a TÉR eredményeiről

   - Kari TÉR beszámoló

   

  2. Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat elfogadása

                 

  3. Intézményfejlesztési Terv módosítása

  - IFT főszöveg

  - függelék (korrektúrával is)

  -üzleti terv

   

  4. BCE HÖK 2016. évi beszámolójának elfogadása

   - melléklet

   

  5. BCE HÖK 2017. évi költségvetésének elfogadása

   -melléklet

   

  6. Egyebek

   

  Kari Tanácsülés 2017.március 27. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

  Meghívó

   

  Napirendi pontok:

   

  1. 2016. évi intézményi pénzügyi beszámoló és vagyongazdálkodási beszámoló

   

  1. számú melléklet

  2. számú melléklet

  3. számú melléklet

  4. számú melléklet

  5. számú melléklet

  6. számú melléklet

  Vagyongazdálkodási beszámoló

   

  2. 2017. évi Egyetemi és Kari költségvetés

   

  1. számú melléklet

  2. számú melléklet

  3. számú melléklet

  4. számú melléklet

  5. számú melléklet

   

  3. Beszámoló a teljesítményértékelési rendszer tapasztalatairól

   

  4. Személyi ügyek:

  a. Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet docensi pályázata

   

  Kemenesi Zsuzsanna pályázat és jegyzőkönyv

  Veszelszki Ágnes pályázat és jegyzőkönyv

   

  b. Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható fejlődés Intézet docensi pályázata

   

  Jeney László pályázat és jegyzőkönyv

   

  c. Nemzetközi Tanulmányok Intézet teljes állású docensi pályázata

   

  Hoffmann Tamás pályázat és jegyzőkönyv

  Szemesi Sándor pályázat és jegyzőkönyv

   

  d. Nemzetközi Tanulmányok Intézet félállású docensi pályázata

   

  Paragi Beáta pályázat és jegyzőkönyv

   

  5. HTJSZ módosítás

   

  6.  A tanév időbeosztása

   

  7. Egyebek

   

  Kari Tanácsülés 2017.február 27. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

  Meghívó

   

  Napirendi pontok:

  1. Minőségügyi szervezetfejlesztés

   

  2. Személyi ügy - szakfelelősváltás a Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szakon (Forgács Attila  helyett Aczél Petra Katalin)

   

  3. Mesterképzési szakok mintatervei - Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

   

  4. Új specializáció indítása - Regionális és világgazdaságtani specializáció

   

  5. A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

   

  6. Egyebek

   

  Kari Tanácsülés 2017.január 30. (hétfő) 9:00  (C 510-es tárgyaló)

  Meghívó

  Napirendi pontok:

   

  1.Szabályzatok elfogadása és módosítása

   

  a, TÉR tábla

  Kitöltési útmutató, preambulum

  b, HTJSZ módosítása a Székesfehérvári Kollégium térítési díjai kapcsán

  c, HTJSZ módosítása

  d, Doktori Szabályzat módosítása

   

  2. Személyi ügyek

   

  a, Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet intézetigazgatói pályázatainak előterjesztése

  Forman Balázs pályázat és jegyzőkönyv

  Péti Márton pályázat és jegyzőkönyv

  b, Politikatudományi Intézet intézetigazgatói pályázatainak előterjesztése

  Gallai Sándor pályázat és jegyzőkönyv

   

  3. Új specializációk indítása

   

  a, Digitális közélet specializáció indítása a kommunikáció- és médiatudomány BA szakon

  Mellékletek:

  - költségkalkuláció

  - operatív tanterv

  - adatlap

  b, International communication, valamint szervezetfejlesztő kommunikáció specializációk indítása a kommunikáció- és médiatudomány MA szakon.

  Mellékletek:

  - költségkalkuláció1: International communication

  - költségkalkuláció2: szervezetfejlesztő kommunikáció

  - operatív tanterv

  - adatlap1: International communication

  - adatlap2: szervezetfejlesztő kommunikáció

   

  4. Egyebek

   

   

  Kari Tanácsülés 2016. december 19. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

  Meghívó

  Napirendi pontok:

   

  1. Személyi ügyek

   

  a. Böröcz József kutató professzori pályázatának véleményezése 

  CV

  Munkaterv

  Jegyzőköny

  b. Benczes Réka docensi pályázatának véleményezése

  Jegyzőköny

  c. Világgazdasági Intézet tanársegédi pályázatának véleményezése

  Bohdan Valik pályázat és jegyzőkönyv

  Horváth Ádám pályázat és jegyzőkönyv

  Kocsis László pályázat és jegyzőkönyv

  Samay Mohammad Ali pályázat és jegyzőkönyv

  Szabó Krisztina pályázat és jegyzőkönyv

  Takács Vera pályázat és jegyzőkönyv

  d. Világgazdasági Intézet adjunktusi pályázatának véleményezése

  Kollai István pályázat és jegyzőkönyv

  Magasházi Anikó pályázat és jegyzőkönyv

  Pásztor Szabolcs pályázat és jegyzőkönyv

  Ricz Judit pályázat és jegyzőkönyv

  Szunomár Ágnes pályázat és jegyzőkönyv

  e. Szociológia és Társadalompolitika Intézet adjunktusi pályázatának véleményezése

  f. Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet mesteroktatói pályázatának véleményezése

   

  2. 2017. évi költségvetési koncepció és vagyongazdálkodási terv elfogadása

   

  3. BCE integritást sértő eseményekre vonatkozó eljárásrend elfogadása

   

  4. 2017/2018. tanév időbeosztásának elfogadása

   

  5. Geopolitika doktori alprogram 

   

  6. a) Politikai gazdaságtan mesterképzési szak átdolgozott KKK-jának véleményezése.
  b) Konzorciumi szerződés elfogadása: Multiple degree (Glasgow-i Egyetem, Tartui Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem), International Master in Central and East European, Russian and Eurasian Studies (CEERES)

   

  7. Jövő-képesség Kutatóközpont létrehozása a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon

   

  8. Alapképzési szakok új KKK-nak megfelelő mintatantervének véleményezése

  Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

   

  9. Szakfejlesztési Bizottságok

   

  10. Szakkollégiummá alakulás - Gyakorlati Diplomácia Társasága

   

  11. Egyebek

  HÖK beszámoló a Kari Napokról

   

  Kari Tanácsülés 2016. október 17. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

  Meghívó

   

  Napirendi pontok:

   

  1. Személyi ügyek

  Benczes István (Világgazdasági Intézet) intézetigazgatói pályázatának véleményezése

  Pályázat

  Jegyzőkönyv

   

  2. Szabályzatok elfogadása és módosítása

  a. Doktori Szabályzat módosítása

  b. Nyílt hozzáférésű publikációk közzétételének finanszírozásáról szóló szabályzat módosítása

  c. Önköltségszámítása Szabályzat elfogadása

  d. A szervezet egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolási szabályzatának módosítása

   

  3. Önköltségi díjak meghatározása a 2017/2018. tanévre

   

  4. Együttműködési szándéknyilatkozat: Multiple degree (Glasgow.i Egyetem, Tartui Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem), International Master in Central and East Europoean, Russian, and Eurasien Studies (CEERES)

   

  5. Képzések létesítése, indítása, módosítása: új specializáció létesítése és indítása a politikatudomány mesterképzési szakon (Central and East European, Russian and Eurasien Studies)

   

  6. Egyebek

   

  Kari Tanácsülés 2016. szeptember 26. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

  Meghívó

   

  Napirendi pontok:

  1. Személyi ügyek

  a. Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Jungbert Béla részére

  b. Szántay Antal egyetemi docensi pályázatának véleményezése

  c. Perpék Éva adjunktusi pályázatának véleményezése

  Mellékletek

  d. Nyelvtanári pályázatok véleményezése

  Kínai nyelvtanár- jegyzőkönyv

  Angol nyelvtanár- jegyzőkönyv

   

  2. Szabályzatok elfogadása és módosítása

  a. Kutatásfejlesztési Igazgatóság ügyrendjének elfogadása

  b. Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

  c. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

   

  3. 2016. 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása

   

  4. A 2016. évi intézményi költségvetés módosítása

  Melléklet

   

  5. A Tudományos Tanács összetételének módosítása

   

  6. Együttműködési megállapodások elfogadása és módosítása

  a. A székesfehérvári együttműködési megállapodás módosítása

  b. A BCE és a Magyar Nemzeti Bank közötti együttműködési megállapodás módosítása, továbbá a 2016/2017. tanévi támogatási szerződés elfogadása

  c. Agreement for a Joint European Master in Comparative Local Development módosítása

   

  7. Képzések létesítése, indítása, módosítása

  a. Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítása

  b. Székesfehérvári képzések indítása, munkarend módosítások

  c. Osztott közgazdász tanár szak (4, 3, 2 féléves változat) nyilvántartásba vétele

   

  8. Szakfejlesztő bizottság oktatói tagjainak elfogadása

   

  9. Egyebek

   

   

   

   

   

  Kari Tanácsülés 2016. június 20. (hétfő) 9 óra (C 510-es tárgyaló)

  Meghívó

   

  Napirendi pontok:

   

  1. Személyi kérdések

   

  a. Péti Márton egyetemi docensi pályázatának véleményezése

  b. Kocsis János Balázs egyetemi docens pályázatának véleményezése

  c. Király Gábor egyetemi docensi pályázatának véleményezése

  d. Kelemen Zoltán tanársegédi pályázatának véleményezése

  e. Deli Eszter tanársegédi pályázatának véleményezése

  f. Veszelszki Ágnes (ELTE) adjunktus átvétele (önéletrajz, publikáció) - bizottsági vélemény

  g. Fazakas Szabolcs számára címzetes egyetemi tanári cím adományozása

  h. Marján Attila számára egyetemi magántanár cím adományozása

   

  2. Oktatói előmeneteli rendszer fejlesztése

   

  3. Politikatudományi doktori képzés angol nyelven történő indítása

   

  4. Corvinus szimbolikarendszer

   

  5. Doktori Szabályzat elfogadása

   

  6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

   szervezeti ábra

   

  7. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

   

  8. Külföldi részképzési szabályzat elfogadása

   

  9. HTJSZ módosítása

  1/a melléklet

   

  10. Összegyetemi választható tantárgylista aktualizálása

   

  11. 2016 szeptemberétől alkalmazott megbízási óradíjak

   

  12. Együttműködési megállapodás az Együttműködési megállapodás az East China Normal University és a Budapesti Corvinus Egyetem között 

  - student and teaching exchange

   

  13. Egyebek

   

   

  Kari Tanácsülés 2016. május 17. 9.30 óra (C510 tárgyaló)

   Meghívó

   

  Napirendi pontok:

   

  1. Személyi ügyek

   

  a, Matura Tamás tanársegédi pályázatának véleményezése (pályázati anyag)

  b, Matulainé Dömők Szilvia német- portugál nyelvtanári pályázatának véleményezése (pályázati anyag)

  c, Marton Péter docensi pályázatának véleményezése (pályázati anyag)

   

  2. Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítása

   

  a, Foglalkozási szabályzat módosítása (oktatói- kutatói szabadság szabályozása)

  b, Teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer

  c, Egyetemi kitűntetések, címek adományozásának rendje című szabályzat módosítása

   

  3. Együttműködési megállapodás a cseh brnói Mendel Egyetemmel

   

  4. Hallgatói Követelményrendszer módosítása

   

  a, Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

  b, A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendje című szabályzat módosítása

  c, Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítása

  d, Hallgatói jogorvoslati rendről szóló szabályzat elfogadása

   

  5. Tájékoztató a székesfehérvári fejlesztésekről

   

  6. Egyebek

   

  Kari Tanácsülés 2016. április 11. 9.30 óra (C510 tárgyaló)

  Lánczi András rektori pályázatának véleményezése

  Dr. Lánczi András rektori programja (munkaterv)

  Kari tanácsülés 2016. március 21. 10 óra (C510 tárgyaló)

  Meghívó

   

  1. 2016. évi költségvetés

   

  2. Személyi ügy: Pörzse Gábor egyetemi magántanári cím

  Bizottsági jegyzőkönyv

   

  3. Geopolitika specializáció létesítése és indítása a nemzetközi tanulmányok alapszak keretében

   

  4. A Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

   

  5. A 2016/17-es tanév tantervi hálói

   

  6. Egyebek

   

  Kari tanácsülés 2016. február 8. 9.30 óra (C510 tárgyaló)

  Meghívó

   

  1. IFT

  függelék

  indikátorok

  fenntartói vélemény

  1. számú melléklet

   

  2. Tanév időbeosztásának elfogadása

   

  3. Tájékoztató az idegen nyelven megtartott órák elszámolásáról

   

  4. Rektorjelölt megválasztására vonatkozó eljárás szabályainak elfogadása (Szenátus ügyrendjének módosítása)

   

  5. Tájékoztató a Székesfehérvári képzésről

   

  6. Településmarketing felnőttképzési szak indítási kérelme

  a képzés kalkulációja

   

  7. Foglalkoztatási szabályzat módosítása

   

  8. Egyebek

  Kari tanácsülés 2015. december 7. 9 óra (C510 tárgyaló)

  Meghívó

   

  1. Tájékoztató a 2015. évi Kari Tanácsi választásokról az oktató-kutató, tanár és adminisztratív kategóriákban

   

  2. Személyi kérdések

  a. Husz Ildikó egyetemi docensi pályázatának véleményezése  pályázat, melléklet

  b. Ilonszki Gabriella számára professor emerita cím adományozása

  c. Blahó András számára professor emeritus cím adományozása

  d. Síklaki István számára egyetemi magántanár cím adományozása

   

  3. A 2016/2017. tanév időbeosztásának elfogadása

   

  4. Rektorjelölt Választását Előkészítő Bizottság létrehozása

   

  5. Konzisztórium létrehozása

   

  6. A Szenátus összetételének módosítása a budai karok kiválására tekintettel

   

  7. Átoktatási Szabályzat módosítása

   

  8. 2016. évi költségvetési koncepció

   

  9. IMESS program megújítása

   

  10. Együttműködési megállapodás elfogadása a Wroclaw University of Economics, a TU Dresden és az Egyetem között

   

  11. Programfelelős választás a Világgazdasági Intézet angol nyelvű szakjain

   

  12. Regionális és környezetgazdaságtani mesterszak 2016/2017. évi operatív tantervének elfogadása

   

  13. A T Kar 2016/2017. évi költségtérítési díjai

             

  14. Tájékoztató aktuális ügyekről

  a. Székesfehérvári képzés

  b. IFT

  c. MNB-vel való együttműködés

   

  15. Egyebek

  Kari tanácsülés 2015. november 2. 10 óra (C510 tárgyaló)

  Meghívó

   

  1. Adjunktusi pályázat a Politikatudományi Intézetben
  bíráló bizottsági jegyzőkönyv

  2. Kari Tanácsi választások, jelölő bizottság állítása

  3. Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. függelékének módosítása

  4. Szervezeti és Működési Rend módosítása

  5. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

  6. Béren kívüli juttatás elfogadása a 2015. évre

  7. Egyebek

   

  Kari tanácsülés 2015. szeptember 28. 10 óra (C510 tárgyaló)

  Meghívó

   

   

  1. 2015. 1-6. havi beszámoló az Egyetem és a Kar gazdálkodásáról
  melléklet

  2. A Magyar Nemzeti Bank és az Egyetem együttműködéséhez kapcsolódó szabályzatmódosítások 1, 2, 3,

  3. Székesfehérvári telephely létesítése
  melléklet

  4. Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

  5. Geográfus-közgazdász alapszak létesítése

  6. Szakfejlesztési Bizottság felállítása

  7. Double degree program létesítése a BCE és a Nottingham Trent University között

  8. Egyebek

   

   

   

  Kari tanácsülés - rendkívüli 2015. szeptember 8. 10 óra (C510 tárgyaló)

  Meghívó

   

  1. A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti átalakítására vonatkozó fenntartói javaslat véleményezése (a Budai Karok kiválása)

  Előterjesztő: Csicsmann László dékán

  mellékletek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Kari Tanács meghívó 2014/2015


  Kari tanácsülés 2015. június 29. 10 óra (C510 tárgyaló)

  Meghívó

   

  1. Intézetigazgatói  és igazgatói kinevezések

  a.) Aczél Petra jegyzőkönyv (Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)

  b.) Szántó Zoltán jegyzőkönyv (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)

  c.) Lánczi András jegyzőkönyv (Politikatudományi Intézet)

  d.) Csicsmann László és Gálik Zoltán jegyzőkönyv (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

  e.) Dobos Ágota jegyzőkönyv (IOK)

  f.) Erdei József jegyzőkönyv (CNYV)

   

  2. Docensi kinevezések

  a.) Békési László jegyzőkönyv (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

  b.) Lehoczki Bernadett jegyzőkönyv (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

  c.) Komanovics Adrienne Kinga önéletrajz jegyzőkönyv (Nemzetközi Tanulmányok Intézet )

  d.) Szűcs Anita jegyzőkönyv (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

   

  3. Elméleti közgazdaságtan tanár pedagógus továbbképzési szak alapítása

   

  4. A 2015. évi Felvételi Szabályzat kari mellékletének elfogadása

  5. Corvinus-Soochow Joint Research Center alapítása (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

   

  6. Pesti Campus struktúra átalakításának tervei

   

  7. Állásfoglalás Aczél Petra egyetemi tanári pályázatának fellebbezéséről

   

  8. Egyebek

  Kari tanácsülés 2015. június 8. 10 óra (C510 tárgyaló)

   

  Meghívó

   

   

  1. Docensi pályázat

  Andrew Richard Ryder (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)

   

  2. Munkahelyi tanulási tanácsadó képzés 30 órás felnőttképzési szak szakmai programkövetelmények nyilvántartásba-vételi kérelme

   

  3. Kari SZMR elfogadása

   

  4. Szóbeli Tájékoztatás a Pesti Campus stuktúra átalakítási terveiről

   

  5. Egybek

   

  Kari tanácsülés 2015. március 9. 10 óra (C510 tárgyaló)

  Meghívó

   

   1. Személyi kérdések

  a) Gazdasági dékánhelyettesi pályázat, Bizottsági vélemény

  b) Oktatási dékánhelyettesi pályázat ; Bizottsági vélemény (csak az egyetemi hálózatból nyitható meg)

   

  2. A 2014. évi beszámoló elfogadása

  mellékletek: 1, 2

   

  3. Az Egyetem és a Kar 2015. évi költségvetésének elfogadása

  mellékletek: 1, 2

  Kari terv

  Nyelvi képzés terv

   

  4. A Kar MA operatív tanterveinek elfogadása a 2015/2016. Tanévre

   

  5. Együttműködési megállapodás elfogadása a MIREES (MA in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe) programhoz

   

  6. Szabályzat és ügyrendi módosítások

  a) A Szenátus ügyrendjének módosítása

  b) Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása

  c) Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzatának módosítása

  d) A BCE HÖK alapszabályának módosítása

   

  7. Egyebek

   

  Kari tanácsülés 2015. február 2. 10 óra (C510 tárgyaló)

  Meghívó

   

   

  1. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

  - Aczél Petra (Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)

  - Nagy Beáta (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)

   

  2. Szervezeti és Működési Szabályzat főszövegének elfogadása

   

  3. SZMSZ I. kötetét (Szervezeti és Működési Rend) érintő szabályzatmódosítások

  a.) Szervezeti és Működési Rend (SZMR) elfogadása

  b.) Az Egyetem szervezeti felépítésének módosítása

  c.) Szenátus ügyrendjének módosítása

  d.) Központi szervezeti egységek szervezeti és működési rendjének/ügyrendjének elfogadása: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  e.) Campusok ügyrendjének elfogadása

  - Budai Campus

  - Közgáz Campus

  f.) Belső Ellenőrzési Kéziköny módosítása

  g.) Minőségügyi Kézikönyv módosítása

   

  4. SZMR II. kötetét (Foglalkoztatási Követelményrendszer) érintő szabályzatmódosítások

  1, 2, 3, 4, 5

   

  5. 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása

   

  6. 2015/16. tanévben alapszakjainak hálóterve

   

  7. 2015/2016. tanév időbeosztása

   

  8. BCE HÖK Alapszabály módosítása

   

  9. Egyebek

  Kari tanácsülés 2014. december 15. 10 óra (C510 tárgyaló)

  Meghívó

   

  1. Személyi ügyek

  Egyetemi magántanári cím adományozása Czakó Ágnes részére

  Bizottsági vélemény

   

  2. Szervezeti koncepció a kancellári intézmény megjelenéséhez kapcsolódó szervezeti átalakításhoz

  Melléklet: Organogram

   

  3. Szabályzatmódosítások

  a. ) Szervezeti és Működési Rend módosítása – „kihelyezett tanszék” fogalom törlése

  b.) Neptun Szabályzat módosítása

  c.) Corvinus Idegen-nyelvi Oktató- és Kutató Központ (ernyőszervezet) ügyrendjének elfogadása

  d.) Társadalomstatisztikai Kutatóközpont létrehozása a Szociológia és Társadalompolitika Intézetben és ezzel egyidejűleg az SZMR 2. számú mellékletének módosítása  

  e.) A BCE szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának elfogadása

   

  4. Javaslat a BCE e-learning stratégiájára

  Melléklet: Kiegészítés a Rektori Kabinet 2014. december 1-i ülésén megfogalmazott javaslatok alapján

   

  5. Szociológia mesterképzési szak új szakirányának (számítógépes társadalom- és hálózatkutatás) indítása

   

  6. A 2015/2016. tanév időbeosztása

   

  7. Egyebek

   

  Kari tanácsülés 2014. november 17-én 9.30 órakor (C510 tárgyaló)

  Meghívó

   

  1. Tanársegédi kinevezés

  Nemzetközi Tanulmányok Intézet

  1. számú pályázat, jegyzőkönyv

  2. számú pályázat

  Előterjesztő: dr. Aczél Petra intézetigazgató

   

  2. Tájékoztató az Egyetem helyzetéről

  Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékán

   

  3. HTJSZ kari mellékletének módosítása

  Előterjesztő: Varga Áron Kari HÖK elnök

   

  4. Egyebek

  Kari tanácsülés 2014. október 13-án 10 órakor (C510 Tárgyaló)

  Meghívó

   
  1. Adjunktusi kinevezések

  Politikatudományi Intézet
  Várnagy Réka egyetemi tanársegéd
  Előterjesztő: dr. Lánczi András intézetigazgató      

  Magatartástudományi és Kommunkációelméleti Intézet
  Bokor Tamás egyetemi tanársegéd
  Előterjesztő: dr. Aczél Petra intézetigazgató

  2. Tanársegédi kinevezések

  Politikatudományi Intézet
  1. számú  pályázat, jegyzőkönyv
  2. számú pályázat: 1, 2, 3, 4
  Előterjesztő: dr. Aczél Petra a bíráló bizottság elnöke

  Magatartástudományi Intézet
  3. számú pályázat: 1, 2, jegyzőkönyv
  Előterjesztő: dr. Lánczi András a bíráló bizottság elnöke

   

  3. 1-6 havi beszámoló a Kar és az Egyetem gazdálkodásáról

  Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékán

   

  4. A hallgatók külföldi részképzésére vonatkozó eljárásról szóló szabályzat módosítása (Hallgatói Követelményrendszer 6. számú melléklete)

  Előterjesztő: dr. Hegedüs Rita dékánhelyettes

   

  5. Tájékoztató a felvételi és a beiratkozási adatokról

  Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékán

  6. Animációs projekt készítését támogató mentor 30 órás pedagógustovábbképzés alapítása

  Előterjesztő: dr. Bodnár Éva a Tanárképző Központ vezetője

          

  7. HTJSZ módosítása

  Előterjesztők: dr. Bodnár Éva dékánhelyettes, Varga Áron Tkar HÖK elnök

   

  8. A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Budapesti Corvinus Egyetem közötti együttműködési megállapodás jóváhagyása

  Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékán

   

  9. A Pannon Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közötti együttműködési megállapodás jóváhagyása

  Előterejsztő: dr. Erdei József Corvinus Vizsgaközpont igazgatója

   

  10. ’Nothing About Us Without Us?’ – Roma Participation in Policy Marketing and Knowledge Production - konferencia terembérleti díjának jóváhagyása

  Előterjesztő: dr. Hegedüs Rita dékánhelyettes

   

  11. Egyebek

  Utolsó frissítés: 2017.06.16.