Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Kari tanácsülés 2013. június 24-én 9:30 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

 

1.   Személyi ügyek

      Molnár Tamás adjunktusi pályázata

      Előterjesztő: Dr. Kaponyi Erzsébet intézetigazgató helyettes

      Kiss J. László részére Professor Emeritus cím odaítélése

      Előterjesztő: Dr. Kaponyi Erzsébet intézetigazgató

      MAB vélemény Békés Csaba egyetemi tanári pályázatáról

      Előterjesztő: Dr. Csicsmann László dékán

2.   Beszámoló az egyetem költségvetési helyzetéről

       Előterjesztő: Dr. Csicsmann László dékán

3   A Társadalomtudományi Kar 2013. évi módosított költségvetésének elfogadása (a dokumentum csak az egyetemi hálózat gépein érhető el)

     Előterjesztő: Dr. Bodnár Éva gazdasági dékánhelyettes

4.  Az egyetem szervezeti struktúrájának átalakítása (a dokumentum csak az egyetemi hálózat gépein érhető el)

     Előterjesztő: Dr. Csicsmann László dékán

5. Köznevelési vezető szakirányú továbbképzési szak alapítása

    Előterjesztő: Dr. Bodnár Éva  gazdasági dékánhelyettes

6.  Üzleti szaknyelvi tréner szakirányú továbbképzési szak alapítása

     Előterjesztő: Dr. Dobos Ágota IOK igazgató

7 . A 2013/2014 évi BA és MA operatív tantervek módosítása

     Előterjesztő: Dr. Hegedüs Rita oktatási dékánhelyetes

8. Hallgatói szabályzatok módosítása:

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

TVSZ Kari melléklet módosítása

HTJSZ módosítása

Díjételek módosítása

Felvételi szabályzat módosítása

Felvételi szabályzat kari mellékletének módosítása

9. Egyebek

Kari tanácsülés 2013. május 13-án 9:30 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

 

1. Tájékoztató a MAB intézmény akkreditációról

     Előterjesztő: dr. Csicsmann László, mb. dékán

2. Professor emeritus/emerita címek odaítélése

     a) Lőrincné Istvánffy Hajna

     Előterjesztő: dr. Kaponyi Erzsébet, intézetigazgató helyettes

     b) Ujvári Márta

      Előterjesztő: dr. Czakó Ágnes, mb. intézetigazgató

3. Tájékoztató a felvételi jelentkezési számokról

    Előterjesztő: dr. Csicsmann László, mb. dékán

4. A Társadalomtudományi Kar költségvetésének elfogadása

    Előterjesztő: dr. Bodnár Éva, mb. gazdasági dékánhelyettes

5.  Operatív tantervek módosítása a 2013/2014-es tanévre

     Előterjesztő: dr. Hegedűs Rita, mb. oktatási dékánhelyettes

6. Corvinus Centre for Islamic Studies megalapítása, SZMR 2. sz. mellékletének módosítása

    Előterjesztő: dr. Csicsmann László, mb. dékán

7. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program – ösztöndíj-alapítás (Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása, illetve a Szabályzat 9. számú mellékletének elfogadása)

    Előterjesztő: dr. Csicsmann László, mb. dékán

8. Javaslat vezetői pótlékok csökkentésére

    Előterjesztő: dr. Csicsmann László, mb. dékán

9. 2012/2013-as tanév időbeosztásának módosítása

    Előterjesztő: dr. Hegedűs Rita, mb. oktatási dékánhelyettes

10. Egyebek

Kari tanácsülés 2013. április 8-án 9:30 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

 

1.      2013. évi intézményi költségvetés

Előterjesztő: dr. Csicsmann László

 

2.      Tájékoztató

Munkaügyi feladat-ellátás átszervezése

Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szervezeti átalakítása, racionalizálása

Egyetemi SZMR módosítása
Előterjesztő: dr. Csicsmann László

3.     Felhatalmazás létszámleépítésre vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Csicsmann László

4.      Egyebek

Kari tanácsülés 2013. március 25-én 10 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

 

1.      Tájékoztató az Egyetem pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Rozsás Péter gazdasági főigazgató

 

2.      Tájékoztató a Kar pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő
:  dr. Csicsmann László mb. dékán

 

3.      Mesterképzési szakok 2013/2014-es tanév operatív tantervének elfogadása
Előterjesztő: dr. Sass Judit  mb.dékánhelyettes  

 

4.      A 2013/14-es tanév időbeosztásának elfogadása
Előterjesztő: dr. Sass Judit mb. dékánhelyettes

 

5.    A Kar önértékelési anyagának elfogadása
Előterjesztő: dr. Csicsmann László mb. dékán

 

6.    Egyebek

Kari tanácsülés 2013. február 11-én 11 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

 

1.      2013. évi költségvetési irányelvek
Előterjesztő: dr. Zsinka László dékán
2.      Kutatási Etikai Bizottság létrehozása, a kari SZMR módosítása
Előterjesztő:  dr. Czakó Ágnes intézetigazgató
3.      Tájékoztatás az intézményi akkreditáció folyamatáról
Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékánhelyettes
4.      HALVEL 2011. 1. félév, 2011-2012. 1-2. félév
Előterjesztő: dr. Sass Judit dékánhelyettes  

5.      Kari SZMR 2. sz. mellékletének  módosítása: A Társadalomtudományi Szaknyelvi és Idegen Nyelvű Képzési Központ megszüntetése

Előterjesztő: dr. Czakó Ágnes intézetigazgató

6.      Egyebek

Kari tanácsülés 2012. december 17-én 10:30 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

 

1.      Személyi ügy

Bodnár Éva  egyetemi docensi  pályázata

Előterjesztő:  dr. Aczél Petra intézetigazgató

2.      Idegen nyelvű BA szakok operatív tanterve

Előterjesztő: dr. Sass Judit dékánhelyettes

3.      Magyar nyelvű BA szakok operatív tanterve

Előterjesztő: dr. Sass Judit dékánhelyettes

4.      Gazdaságinformatikai Kar létrehozása

Előterjesztő: dr. Zsinka László dékán

5.      Költségvetési alapelvek, intézkedési terv, 2012. évi költségvetés módosítása

 Előterjesztő: dr. Zsinka László dékán

6.      2013. évi Cafetéria

Előtejresztő: dr. Zsinka László dékán

7.      Kari Szervezeti és Működési Rend módosítása

 Előterjesztő: dr. Zsinka László dékán

8.      A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya – szabályzat-módosítás véleményezése

Előterjesztő: Kiss Dávid, EHÖK elnök

9.      A Budapesti Corvinus Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya – szabályzat véleményezése

Előterjesztő: Kiss Dávid, EHÖK elnök

10.  Egyebek

Kari tanácsülés 2012. október 29-én 9:30 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

 

1.      2012. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő
: dr. Zsinka László dékán

2.      Minőségügyi Koordinációs Bizottság működési szabályzatának és ügyrendjének módosítás
Előterjesztő: dr. Csicsmann László

3.      Szakmai tanárképzési szakok OH nyilvántartásba vételének kezdeményezése
(melléklet I, II, III, IV, V)
Előterjesztő: Bodnár Éva, a Tanárképző Központ vezetője

4.      Kari SZMR módosítása
Előterjesztő: dr. Zsinka László dékán

5.      Hallgatói kérelmek
Előterjesztő: Jávorffy Sándorné dr. hivatalvezető

6.      Egyebek

Kari tanácsülés 2012. szeptember 24-én 11:00 órakor (C 510 tárgyaló)


Meghívó

1.      Személyi ügy

Király Gábor  egyetemi adjunktusi  pályázata
Előterjesztő
: dr. Czakó Ágnes egyetemi docens, intézetigazgató

2.      Kari Szervezeti és Működési Rend módosítása
a)     Oktatásfejlesztési Bizottság létrehozása
b)     Pályázati és Koordinációs Bizottság létrehozása
Előterjesztő: dr. Zsinka László dékán

3.      Erasmus pontszámítási rendszer módosítása
Előterjesztő: dr. Csicsmann László  dékánhelyettes

4.      BA képzések  angol nyelvű regisztrációja

Kommunikáció és médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok
Politológia

Előterjesztő: dr. Zsinka László dékán

5.      Hallgatói kérelmek
Előterjesztő: Jávorffy Sándorné dr. hivatalvezető

6.      Egyebek

Utolsó frissítés: 2018.11.30.