Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Kari tanácsülés 2012. június 25-én 11:30 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

1. Személyi ügyek
Balázs Zoltán
egyetemi tanár pályázata
Előterjesztő:

Török Gábor
docensi pályázata
Előterjesztő
: dr. Czakó Ágnes egyetemi docens, intézetigazgató
Dobos Ágota
intézetigazgatói kinevezésének meghosszabbítása
Előterjesztő: dr. Zsinka László dékán

Erdei József
CSZV vezetői megbizatásának meghosszabbítása
Előterjesztő: dr. Zsinka László dékán

2. Tájékoztatás a 2012. évi költségvetés módosításáról
Előterjesztő: dr. Kurtán Sándor dékánhelyettes

3. Intézményfejlesztési terv véleményezése
Előterjesztő: dr. Zsinka László dékán

4. Javaslat a szakirányú továbbképzés és felnőttképzés megújult szervezeti keretek között történő folytatására a 2012/13-as tanévtől
Előterjesztő: dr. Nagy Beáta dékánhelyettes

5. Tájékoztatás a nyelvi kreditek számának csökkentéséről
Előterjesztő:  dr. Zsinka László dékán

6. 2012. évi felvételi és átvételi szabályzat kari
mellékletének módosítása

Előterjesztő: dr.  Nagy Beáta dékánhelyettes  

7. Kari Kreditátviteli és kreditelismerési szabályzat és  ügyrend elfogadása
Előterjesztő: dr. Nagy Beáta dékánhelyettes

8. Szakfelelősök  névváltozásának  jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Nagy Beáta dékánhelyettes

9. Egyebek

Kari tanácsülés 2012. május 21-én 9:30 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

 1. Professzor Emeritus cím adományozása dr. Horányi Özséb részére
  Előterjesztő: dr. Aczél Petra intézetigazgató
 1. Tanulmányi és vizsgaszabályzat  módosítása
  Előterjesztő: dr.  
  Zsinka László mb. dékán
 1. Szóbeli tájékoztatás a nyelvi kreditek számának csökkentéséről
  Előterjesztő: dr.
  Zsinka László mb. dékán
 1. Belső nyelvvizsgáztatással kapcsolatos egyetemi állásfoglalás
  Előterjesztő: dr. Erdei József egyetemi docens, CSZV igazgatója
 1. Kapcsolatháló és Oktatási Kutatások Központjának névváltozása
  (SZMR 2. sz. melléklet módosítása )
  Előterjesztő: dr. Bartus Tamás egyetemi docens
 1. Pro Facultate díjak megalapítása
  (SZMR 3. sz. melléklet)
  Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékánhelyettes
 1. Hallgatói kérelem
  Előterjesztő: Jávorffy Sándorné dr. hivatalvezető
 1. Egyebek

 

Kari tanácsülés 2012. április 23-án 11:00 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

 1. Csicsmann László docens dékánhelyettesi pályázata
  Előterjesztő:
  dr. Czakó Ágnes egyetemi docens, a bíráló bizottság tagja
 1. Közgáz Campus Szervezeti és Működési rendjének módosítása
  Előterjesztő:
  Zsinka László mb. dékán
 1. Tájékoztató az egyetem helyzetéről
  Előterjesztő:
  Zsinka László mb. dékán
 1. Ázsia szakirány nevének módosítása: Ázsia tanulmányok szakirány
  Előterjesztő: dr. Kaponyi Erzsébet intézegigazgató helyettes
 1. Egyebek

Kari tanácsülés 2012. március 26-án 10:30 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

1.    2012. évi költségvetés
Előterjesztő: dr. Kurtán Sándor dékánhelyettes
2.    Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítása
Előterjesztő: dr. Bodnár Éva a Tanárképző Központ vezetője

3.    SZMR 2. sz. mellékletének módosítása 
Előterjesztő: dr. Aczél Petra intézetigazgató
4.    Ázsia szakirány indítása a nemzetközi tanulmányok mesterszakon
Előterjesztő: dr. Kaponyi Erzsébet intézegigazgató helyettes
5.    Szociológia mesterszak szakirány-megnevezés módosítása (közvélemény- és hálózatkutatás szakirány)
Előterjesztő: dr. Czakó Ágnes intézetigazgató
6.    Személyi ügyek
Docensi pályázatok (2 pályázat került kiírásra)
a)    Csicsmann László (Nemzetközi tanulmányok Intézet)
b)    Gálik Zoltán (Nemzetközi tanulmányok Intézet)
Előterjesztő: Lánczi András egyetemi tanár (a bizottság elnöke)
c)    Javaslat Enyedi Zsolt  részére címzetes egyetemi docensi cím adományozására
Előterjesztő: Lánczi András intézetigazgató
7.    2012/13 tanév időbeosztása
Előterjesztő: dr. Nagy Beáta dékánhelyettes
8.    BA operatív tanterv módosítás
Előterjesztő: dr. Nagy Beáta dékánhelyettes 
9.    TVSZ módosítás
Előterjesztő:  dr. Nagy Beáta dékánhelyettes
10.    Egyebek

Kari tanácsülés 2012. február 20-án 11:00 órakor (C510 tárgyaló)

Meghívó

1.   Alapképzési szakok 2012/2013. évi operatív tantervei
Előterjesztő: dr. Nagy Beáta dékánhelyettes

2.   Mesterképzési szakok 2012/2013. évi operatív tantervei
Előterjesztő: dr. Nagy Beáta dékánhelyettes
3.   TVSZ és HTJSZ módosítása az elektronikus hallgatói kérvénykezelő rendszer bevezetésével összefüggésben
Előterjesztő: dr. Nagy Beáta dékánhelyettes
4.    Kari SZMR módosítása
Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékánhelyettes
5.    Tájékoztatás a Professzor Emeritus cím adományozásának új feltételeiről
Előterjesztő: dr. Zsinka László mb.dékán
6.    Tájékoztatás a kar helyzetéről
Előterjesztő: dr. Zsinka László mb. dékán 
7.    Egyebek

Kari tanácsülés 2011. december 19-én 9:00 órakor (C510 tárgyaló)

Meghívó

 

 1.      Személyi ügyek

 a)      Intézetigazgatói pályázat (Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)

Aczél Petra és Forgács Attila

Előterjesztő: dr. Zsinka László a bíráló bizottság tagja

 b)      Intézetigazgatói kinevezések hosszabbítása

Lánczi András (Politikatudományi Intézet)

Rostoványi Zsolt (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

Szántó Zoltán (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)

Előterjesztő: dr. Rostoványi Zsolt dékán és dr. Nagy Beáta dékánhelyettes

 c)  mb. dékán kinevezése

Előterjesztő: dr. Rostoványi Zsolt dékán

 d ) Docensi kinevezések (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)

Takács Károly és Vicsek Lilla

Előterjesztő: dr. Lánczi András a bíráló bizottság elnöke

 e)  tanársegédi kinevezés (Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)

Bokor Tamás, Horváth Mariann, Nagy Gergő

Előterjesztő: dr. Szántó Zoltán a bíráló bizottság elnöke

 f)       tanársegédi kinevezés (Politikatudományi Intézet)

Polgár Tamás

Előterjesztő: dr. Szántó Zoltán a bíráló bizottság elnöke

 g)  Javaslat Teffner Zoltán  részére egyetemi magántanári cím adományozására

Előterjesztő: dr. Szántó Zoltán intézetigazgató

 2.   Alapképzési szakok 2012/2013. évi operatív tantervei

Előterjesztő: dr. Nagy Beáta dékánhelyettes

 3.      Szabályzat tervezet „A Közgáz Campus Hallgatói Tudományos Kiválósági Díj” kitüntetések odaítéléséről

Előterjesztő: dr. Nagy Beáta dékánhelyettes

4.      Szabályzat-tervezet „A Közgáz Campus Tudományos Diákköri mestertanára”cím és „A Közgáz Campus Tudományos Diákköri munkájáért” elismerő oklevél kitüntetések odaítéléséről.

Előterjesztő: dr. Nagy Beáta dékánhelyettes

 5.      Erasmus tájékoztató

Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékánhelyettes

 6.      Hallgatói kérelmek

Előterjesztő: Jávorffy Sándorné dr. hivatalvezető

 7.      Egyebek

Kari tanácsülés 2011. szeptember 26-án 11:00 órakor (C 510 tárgyaló)

Meghívó

 1. Adjunktusi kinevezések
  Nemzetközi tanulmányok Intézet
  pályázat 1, pályázat 2
  Előterjesztő: dr. Rostoványi Zsolt dékán

          Magatartástudományi Intézet
          Előterjesztő: dr. Forgács Attila intézetigazgató

 1. Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola alapítása SZMSZ, minőségbizt., képzési terv
  Előterjesztő: dr.Forgács Attila intézetigazgató, dr.Gálik Mihály egyetemi tanár
 1. Humánszolgálati tanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
  Előterjesztő: dr. Bodnár Éva a Tanárképző Központ vezetője
 1. Tájékoztató az Egyetem helyzetéről
  Előterjesztő: dr. Rostoványi Zsolt dékán
 1. Egy helyi fejlesztéssel foglalkozó nemzetközi központ megalapítása
  Előterjesztő: dr. Szántó Zoltán intézetigazgató
 1. Kari SZMR 2. sz. mellékletének módosítása
  1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet
  Előterjesztő: Jávorffy Sándorné dr. hivatalvezető
 1. Erasmus pontozási rendszer
  Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékánhelyettes
 1. Kari beszámoló TÁMOP nemzetközi helyzetkép projekt
  Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékánhelyettes
 1. Kína Központ alapítása
  Előterjesztő: dr. Rostoványi Zsolt dékán
 1. Hallgatói kérelmek
  Előterjesztő: Jávorffy Sándorné dr. hivatalvezető
 1. Egyebek

Utolsó frissítés: 2018.11.30.