Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

         Kari tanácsülés 2009. június 30-án 10.00  órakor

 Meghívó

1.      Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézet létrehozása

Előterjesztő: dr. Rostoványi Zsolt dékán, dr. Trautmann László dékán

2.      2009. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: dr. Gallai Sándor dékánhelyettes

3.      Intézkedési terv

Előterjesztő: dr. Gallai Sándor

4.  Tanszéki norma elfogadása

      Előterjesztő: dr. Rostoványi Zsolt dékán

5.  Foglalkoztatási szabályzat módosítása

     (és foglalkoztatási szabályzat melléklet módosítása)

Előterjesztő: dr. Gallai Sándor dékánhelyettes

6.  Oktatói munka hallgatói véleményezése (Kari beszámoló)

Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékánhelyettes

7.  NEPTUN Szabályzat elfogadása

Előtejresztő: Rostoványi Zsolt dékán

8.      Tanulmányi és Vizsgaszabályzat  módosítása

Előterjesztő: Rostoványi Zsolt dékán

9.      Nemzetközi Bizottság megalapítása

Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékánhelyettes

10.      Egyebek

 

                    Kari tanácsülés 2009. május 25-én 10 órakor    

Meghívó

1.      Személyi ügyek:

egyetemi tanári kinevezések véleményezése

a)   dr. Ilonszky Gabriella  egyetemi docens (Politikatudományi Intézet)

Előterjesztő: dr. Rostoványi Zsolt dékán

b)   dr. Kaponyi Erzsébet  egyetemi docens (Nemzetközi tanulmányok Intézet)

Előterjesztő: dr. Rostoványi Zsolt dékán

 docensi kinevezés:

dr. Balázs Zoltán  (Politikatudományi Intézet)

Előterjesztő: dr. Szántó Zoltán a biráló bizottság elnöke

 kutatóközpont-vezetői kinevezés:

Dobos Ágota nyelvtanár  (Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont)

Előterjesztő: dr. Kovács Zoltán a biráló bizottság tagja

 2.      Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézet létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon

a) együttműködési megállapodás tervezet                b) SZMR

Előterjesztő: Trautmann László dékán

3.      Felsőfokú szakképzés inítása a Bencés Gimnáziummal

Előterjesztő: dr. Perjés István intézetigazgató

4.      Kari TVSZ módosítása

a) kari TVSZ                        b) záróvizsga jegyzőkönyv minta

Előterjesztő: dr. Rostoványi Zsolt dékán

5.      Egyebek

 
 

Kari tanácsülés 2009. április 20-án 9.30-kor


Meghívó

1. Személyi ügyek

    a) Csicsmann László mb. dékánhely. kinevezésének megerősítése

    b) docensi kinevezések:

       Melegh Attila további jogviszony (Szoc. és Társ.pol. Intézet)

       Pazonyi Judit adjunktus (Magatart.tud. és Komm.elm. Intézet)

       Zsoldos Olga adjunktus (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

       Urbánné Lux Judit adjunktus (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

         Előterjesztő: Lánczi András intézetigazgatü, a bíráló bizottság elnöke és Perjés István                                 intézetigazgató, a bíráló bizottság tagja

2. A "Régi típusú" osztatlan képzések, a Szociológia angol BA és mesterszakok 2009/2010-es tanév operatív tantervének elfogadása

3. A TVSZ kari mellékletének módosítása

4. A 2009/2010 tanév időbeosztásának módosítása

5. Tájékoztató a felvételi jelentkezésekről

6. Minőségügyi bizottság felállítása

7. EHÖK alapszabály kari mellékletének megerősítő jóváhagyása

8. Hallgatói kérelmek

9. Egyebek

 

A kari tanácsülés időpontja megváltozott!

Új időpont: 2009. február 23. hétfő 10 óra

    Meghívó

        1. Személyi ügy: adjunktusi kinevezések (Gálik Zoltán, Szűcs Anita)

  2. Kari SZMR módosítása

3. Etikai kódex véleményezése

        4. Tájékoztató a Közgáz Campusról

        5. A közalkalmazotti munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos kérdések

        6. EHÖK javaslatai:

              a) HÖK 2009. évi költségvetésének elfogadása

                      b) Kredittúllépés szabályozásának módosítása    

              c) Közéleti ösztöndíj-rendszer kialakítása

        7. 2009. évi költségvetés véleményezése

            T. kari          Nyelvi

  8. Kontrolling szabályzat véleményezése

        9. Hallgatói kérelmek

      10. Egyebek

 

Kari tanácsülés 2008. december 15-én 9.30-kor

    Meghívó

  1. Hrubos Ildikó részére Prof. Emeritus cím adományozása

    2. Közgáz Campus létrehozásának véleményezése

    3. A 2009/2010-es tanév BA alapszakok operatív tantervének elfogadása

   4. A Szociológia és Társadalmi tanulmányok BA szakok szakirányainak elfogadása

    5. Kari SZMR módosítás

    6. Hallgatói Tudományos Tanács Szervezeti Működési Szabályzatának jóváhagyása

           7. 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése

    8. Kutatásösztönzési stratégia véleményezése

    9. Társadalompolitika-történeti Kutatóközpont létrehozása

        10. TVSZ kari mellékletének módosítása

         11. Hallgatói kérelmek

         12. Egyebek

 

Kari tanácsülés
2008. szeptember 29-én 11.00 órakor

 

Meghivó

 

1. Tájékoztató a félévéveli eredményekről

 

2. 2008/2009 tanév első félévével kapcsolatos gazdasági tájékoztató

3. Tájékoztató a BCE-BGF együttműködési megállapodásról

4.   Idegennyelvű szakok akkreditálása

5. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

6. HalVel szabályzat elfogadása

 

7.  Szóbeli tájékoztató az október 3-4-i Jubileumi Konferenciáról

8. Hallgatói kérelmek

9. Egyebek

 

EHÖK Alapszabály kari mellékletének módosítása

Melléklet

Melléklet kiegészítés

Utolsó frissítés: 2018.11.30.