Szeptember - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

 

Kari tanácsülés 2015. június 29. 10 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

1. Intézetigazgatói  és igazgatói kinevezések

a.) Aczél Petra jegyzőkönyv (Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)

b.) Szántó Zoltán jegyzőkönyv (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)

c.) Lánczi András jegyzőkönyv (Politikatudományi Intézet)

d.) Csicsmann László és Gálik Zoltán jegyzőkönyv (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

e.) Dobos Ágota jegyzőkönyv (IOK)

f.) Erdei József jegyzőkönyv (CNYV)

 

2. Docensi kinevezések

a.) Békési László jegyzőkönyv (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

b.) Lehoczki Bernadett jegyzőkönyv (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

c.) Komanovics Adrienne Kinga önéletrajz jegyzőkönyv (Nemzetközi Tanulmányok Intézet )

d.) Szűcs Anita jegyzőkönyv (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

 

3. Elméleti közgazdaságtan tanár pedagógus továbbképzési szak alapítása

 

4. A 2015. évi Felvételi Szabályzat kari mellékletének elfogadása

5. Corvinus-Soochow Joint Research Center alapítása (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

 

6. Pesti Campus struktúra átalakításának tervei

 

7. Állásfoglalás Aczél Petra egyetemi tanári pályázatának fellebbezéséről

 

8. Egyebek

Kari tanácsülés 2015. június 8. 10 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

1. Docensi pályázat

Andrew Richard Ryder (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)

 

2. Munkahelyi tanulási tanácsadó képzés 30 órás felnőttképzési szak szakmai programkövetelmények nyilvántartásba-vételi kérelme

 

3. Kari SZMR elfogadása

 

4. Szóbeli Tájékoztatás a Pesti Campus stuktúra átalakítási terveiről

 

5. Egybek

 

Kari tanácsülés 2015. március 9. 10 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

 1. Személyi kérdések

a) Gazdasági dékánhelyettesi pályázat, Bizottsági vélemény

b) Oktatási dékánhelyettesi pályázat ; Bizottsági vélemény (csak az egyetemi hálózatból nyitható meg)

 

2. A 2014. évi beszámoló elfogadása

mellékletek: 1, 2

 

3. Az Egyetem és a Kar 2015. évi költségvetésének elfogadása

mellékletek: 1, 2

Kari terv

Nyelvi képzés terv

 

4. A Kar MA operatív tanterveinek elfogadása a 2015/2016. Tanévre

 

5. Együttműködési megállapodás elfogadása a MIREES (MA in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe) programhoz

 

6. Szabályzat és ügyrendi módosítások

a) A Szenátus ügyrendjének módosítása

b) Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása

c) Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzatának módosítása

d) A BCE HÖK alapszabályának módosítása

 

7. Egyebek

 

Kari tanácsülés 2015. február 2. 10 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

1. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

- Aczél Petra (Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)

- Nagy Beáta (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)

 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat főszövegének elfogadása

 

3. SZMSZ I. kötetét (Szervezeti és Működési Rend) érintő szabályzatmódosítások

a.) Szervezeti és Működési Rend (SZMR) elfogadása

b.) Az Egyetem szervezeti felépítésének módosítása

c.) Szenátus ügyrendjének módosítása

d.) Központi szervezeti egységek szervezeti és működési rendjének/ügyrendjének elfogadása: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

e.) Campusok ügyrendjének elfogadása

- Budai Campus

- Közgáz Campus

f.) Belső Ellenőrzési Kéziköny módosítása

g.) Minőségügyi Kézikönyv módosítása

 

4. SZMR II. kötetét (Foglalkoztatási Követelményrendszer) érintő szabályzatmódosítások

1, 2, 3, 4, 5

 

5. 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása

 

6. 2015/16. tanévben alapszakjainak hálóterve

 

7. 2015/2016. tanév időbeosztása

 

8. BCE HÖK Alapszabály módosítása

 

9. Egyebek

Kari tanácsülés 2014. december 15. 10 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

1. Személyi ügyek

Egyetemi magántanári cím adományozása Czakó Ágnes részére

Bizottsági vélemény

 

2. Szervezeti koncepció a kancellári intézmény megjelenéséhez kapcsolódó szervezeti átalakításhoz

Melléklet: Organogram

 

3. Szabályzatmódosítások

a. ) Szervezeti és Működési Rend módosítása – „kihelyezett tanszék” fogalom törlése

b.) Neptun Szabályzat módosítása

c.) Corvinus Idegen-nyelvi Oktató- és Kutató Központ (ernyőszervezet) ügyrendjének elfogadása

d.) Társadalomstatisztikai Kutatóközpont létrehozása a Szociológia és Társadalompolitika Intézetben és ezzel egyidejűleg az SZMR 2. számú mellékletének módosítása  

e.) A BCE szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának elfogadása

 

4. Javaslat a BCE e-learning stratégiájára

Melléklet: Kiegészítés a Rektori Kabinet 2014. december 1-i ülésén megfogalmazott javaslatok alapján

 

5. Szociológia mesterképzési szak új szakirányának (számítógépes társadalom- és hálózatkutatás) indítása

 

6. A 2015/2016. tanév időbeosztása

 

7. Egyebek

 

Kari tanácsülés 2014. november 17-én 9.30 órakor (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

1. Tanársegédi kinevezés

Nemzetközi Tanulmányok Intézet

1. számú pályázat, jegyzőkönyv

2. számú pályázat

Előterjesztő: dr. Aczél Petra intézetigazgató

 

2. Tájékoztató az Egyetem helyzetéről

Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékán

 

3. HTJSZ kari mellékletének módosítása

Előterjesztő: Varga Áron Kari HÖK elnök

 

4. Egyebek

Kari tanácsülés 2014. október 13-án 10 órakor (C510 Tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 
1. Adjunktusi kinevezések

Politikatudományi Intézet
Várnagy Réka egyetemi tanársegéd
Előterjesztő: dr. Lánczi András intézetigazgató      

Magatartástudományi és Kommunkációelméleti Intézet
Bokor Tamás egyetemi tanársegéd
Előterjesztő: dr. Aczél Petra intézetigazgató

2. Tanársegédi kinevezések

Politikatudományi Intézet
1. számú  pályázat, jegyzőkönyv
2. számú pályázat: 1, 2, 3, 4
Előterjesztő: dr. Aczél Petra a bíráló bizottság elnöke

Magatartástudományi Intézet
3. számú pályázat: 1, 2, jegyzőkönyv
Előterjesztő: dr. Lánczi András a bíráló bizottság elnöke

 

3. 1-6 havi beszámoló a Kar és az Egyetem gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékán

 

4. A hallgatók külföldi részképzésére vonatkozó eljárásról szóló szabályzat módosítása (Hallgatói Követelményrendszer 6. számú melléklete)

Előterjesztő: dr. Hegedüs Rita dékánhelyettes

 

5. Tájékoztató a felvételi és a beiratkozási adatokról

Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékán

6. Animációs projekt készítését támogató mentor 30 órás pedagógustovábbképzés alapítása

Előterjesztő: dr. Bodnár Éva a Tanárképző Központ vezetője

        

7. HTJSZ módosítása

Előterjesztők: dr. Bodnár Éva dékánhelyettes, Varga Áron Tkar HÖK elnök

 

8. A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Budapesti Corvinus Egyetem közötti együttműködési megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Csicsmann László dékán

 

9. A Pannon Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közötti együttműködési megállapodás jóváhagyása

Előterejsztő: dr. Erdei József Corvinus Vizsgaközpont igazgatója

 

10. ’Nothing About Us Without Us?’ – Roma Participation in Policy Marketing and Knowledge Production - konferencia terembérleti díjának jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Hegedüs Rita dékánhelyettes

 

11. Egyebek

Utolsó frissítés: 2018.11.30.