Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Kari Tanács meghívó 2015/2016

Kari Tanácsülés 2016. június 20. (hétfő) 9 óra (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

 

1. Személyi kérdések

 

a. Péti Márton egyetemi docensi pályázatának véleményezése

b. Kocsis János Balázs egyetemi docens pályázatának véleményezése

c. Király Gábor egyetemi docensi pályázatának véleményezése

d. Kelemen Zoltán tanársegédi pályázatának véleményezése

e. Deli Eszter tanársegédi pályázatának véleményezése

f. Veszelszki Ágnes (ELTE) adjunktus átvétele (önéletrajz, publikáció) - bizottsági vélemény

g. Fazakas Szabolcs számára címzetes egyetemi tanári cím adományozása

h. Marján Attila számára egyetemi magántanár cím adományozása

 

2. Oktatói előmeneteli rendszer fejlesztése

 

3. Politikatudományi doktori képzés angol nyelven történő indítása

 

4. Corvinus szimbolikarendszer

 

5. Doktori Szabályzat elfogadása

 

6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

 szervezeti ábra

 

7. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

 

8. Külföldi részképzési szabályzat elfogadása

 

9. HTJSZ módosítása

1/a melléklet

 

10. Összegyetemi választható tantárgylista aktualizálása

 

11. 2016 szeptemberétől alkalmazott megbízási óradíjak

 

12. Együttműködési megállapodás az Együttműködési megállapodás az East China Normal University és a Budapesti Corvinus Egyetem között 

- student and teaching exchange

 

13. Egyebek

 

Kari Tanácsülés 2016. május 17. 9.30 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

 

1. Személyi ügyek

 

a, Matura Tamás tanársegédi pályázatának véleményezése (pályázati anyag)

b, Matulainé Dömők Szilvia német- portugál nyelvtanári pályázatának véleményezése (pályázati anyag)

c, Marton Péter docensi pályázatának véleményezése (pályázati anyag)

 

2. Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítása

 

a, Foglalkozási szabályzat módosítása (oktatói- kutatói szabadság szabályozása)

b, Teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer

c, Egyetemi kitűntetések, címek adományozásának rendje című szabályzat módosítása

 

3. Együttműködési megállapodás a cseh brnói Mendel Egyetemmel

 

4. Hallgatói Követelményrendszer módosítása

 

a, Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

b, A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendje című szabályzat módosítása

c, Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítása

d, Hallgatói jogorvoslati rendről szóló szabályzat elfogadása

 

5. Tájékoztató a székesfehérvári fejlesztésekről

 

6. Egyebek

 

Kari Tanácsülés 2016. április 11. 9.30 óra (C510 tárgyaló)

Határozat

Lánczi András rektori pályázatának véleményezése

Dr. Lánczi András rektori programja (munkaterv)

Kari tanácsülés 2016. március 21. 10 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

1. 2016. évi költségvetés

 

2. Személyi ügy: Pörzse Gábor egyetemi magántanári cím

Bizottsági jegyzőkönyv

 

3. Geopolitika specializáció létesítése és indítása a nemzetközi tanulmányok alapszak keretében

 

4. A Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

 

5. A 2016/17-es tanév tantervi hálói

 

6. Egyebek

Kari tanácsülés 2016. február 8. 9.30 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

1. IFT

függelék

indikátorok

fenntartói vélemény

1. számú melléklet

 

2. Tanév időbeosztásának elfogadása

 

3. Tájékoztató az idegen nyelven megtartott órák elszámolásáról

 

4. Rektorjelölt megválasztására vonatkozó eljárás szabályainak elfogadása (Szenátus ügyrendjének módosítása)

 

5. Tájékoztató a Székesfehérvári képzésről

 

6. Településmarketing felnőttképzési szak indítási kérelme

a képzés kalkulációja

 

7. Foglalkoztatási szabályzat módosítása

 

8. Egyebek

 

Kari tanácsülés 2015. december 7. 9 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

1. Tájékoztató a 2015. évi Kari Tanácsi választásokról az oktató-kutató, tanár és adminisztratív kategóriákban

 

2. Személyi kérdések

a. Husz Ildikó egyetemi docensi pályázatának véleményezése  pályázat, melléklet

b. Ilonszki Gabriella számára professor emerita cím adományozása

c. Blahó András számára professor emeritus cím adományozása

d. Síklaki István számára egyetemi magántanár cím adományozása

 

3. A 2016/2017. tanév időbeosztásának elfogadása

 

4. Rektorjelölt Választását Előkészítő Bizottság létrehozása

 

5. Konzisztórium létrehozása

 

6. A Szenátus összetételének módosítása a budai karok kiválására tekintettel

 

7. Átoktatási Szabályzat módosítása

 

8. 2016. évi költségvetési koncepció

 

9. IMESS program megújítása

 

10. Együttműködési megállapodás elfogadása a Wroclaw University of Economics, a TU Dresden és az Egyetem között

 

11. Programfelelős választás a Világgazdasági Intézet angol nyelvű szakjain

 

12. Regionális és környezetgazdaságtani mesterszak 2016/2017. évi operatív tantervének elfogadása

 

13. A T Kar 2016/2017. évi költségtérítési díjai

           

14. Tájékoztató aktuális ügyekről

a. Székesfehérvári képzés

b. IFT

c. MNB-vel való együttműködés

 

15. Egyebek

Kari tanácsülés 2015. november 2. 10 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

1. Adjunktusi pályázat a Politikatudományi Intézetben
bíráló bizottsági jegyzőkönyv

2. Kari Tanácsi választások, jelölő bizottság állítása

3. Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. függelékének módosítása

4. Szervezeti és Működési Rend módosítása

5. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

6. Béren kívüli juttatás elfogadása a 2015. évre

7. Egyebek

 

Kari tanácsülés 2015. szeptember 28. 10 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

1. 2015. 1-6. havi beszámoló az Egyetem és a Kar gazdálkodásáról
melléklet

2. A Magyar Nemzeti Bank és az Egyetem együttműködéséhez kapcsolódó szabályzatmódosítások 1, 2, 3,

3. Székesfehérvári telephely létesítése
melléklet

4. Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

5. Geográfus-közgazdász alapszak létesítése

6. Szakfejlesztési Bizottság felállítása

7. Double degree program létesítése a BCE és a Nottingham Trent University között

8. Egyebek

 

Kari tanácsülés - rendkívüli 2015. szeptember 8. 10 óra (C510 tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

1. A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti átalakítására vonatkozó fenntartói javaslat véleményezése (a Budai Karok kiválása)

Előterjesztő: Csicsmann László dékán

mellékletek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Utolsó frissítés: 2018.11.30.