Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

SZENÁTUSVÁLASZTÁS 2016

A választás időtartama: 2016. november 21. - 2016. december 31.

 

Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

 

Szenátusválasztás rendje – 6 fő Szenátusi tagság megosztása             

Az oktatói, kutatói, tanári munkakört betöltők közül választó és választható: minden legalább napi 6 órában foglalkoztatott, aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll és a nyilatkozattételre kötelezett munkakörök esetében oktatói nyilatkozatát (T1) a BCE-n adta le, kivéve: a 30 napon túli tartós távollévők és a fegyelmi büntetés hatálya alatt álló egyetemi polgár. A szenátusi tagság alatt ennek a jogviszonynak folyamatosan fenn kell állnia. Aki választó és választható, megilleti a jelölés joga is azon választás során, amelyben választó és választható (a továbbiakban együttesen: választójog).

 

A Szenátus oktató,kutató, tanár tagjainak megválasztása során az Egyetemen oktató, kutató, tanár munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak rendelkeznek választójoggal (a szenátusválasztás során együtt: oktató-kutató-tanár).

 

Az alábbi Szenátusi tagok megválasztására kerül sor:

1) a Kar megbízott vezetője – azaz a dékán megválasztása (Kari Tanácsi hatáskör)

2) egyetemi tanár vagy egyetemi docens kategóriában 2 tag, valamint 4 póttag

3) adjunktus, tanársegéd, tanár, mesteroktató vagy kutató kategóriában 2 tag, 4 póttag;

4) vezetői megbízással nem rendelkező oktató-kutató-tanár kategóriában 1 tag, 3 póttag;

 

Letölthető dokumentumok:

1. Ajánlóív

2. Névjegyzék

3. T-Kar levél

4. SZMR kivonat- Szenátusválasztás

5. Rektori utasítás

Utolsó frissítés: 2018.11.30.