Június - 2020
H K S C P S V
01 02 03 04 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Kari tanács Meghívó 2016/2017

Kari Tanácsülés 2017. június 19. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

1. Szervezetátalakítás

- Adminisztratív Igazgatóság ügyrendjének módosítása

 

2. Személyi ügyek

 

1. Egyetemi pályázatok véleményezése

a, Spanyol nyelvtanári pályázatok véleményezése

Jegyzőkönyv és pályázatok (dr. Bán Mónika, Bató Ágnes, Déberling Diána, Mátraházi Noémi, Simon Éva, Szabó Szilvia, Szladek Emese, Vasváry Viktor Béla, Viluth Vénusz, Windischné Törtei Renáta, Zsuzsics Éva)

b, Kollai István adjunktusi pályázatának véleményezése (Világgazdasági Intézet)

Jegyzőkönyv és pályázat

c, Kemenszky Ágnes adjunktusi pályázatának véleményezése (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

Jegyzőkönyv és pályázat

d, Szalai Máté és Schwezoff Dávid tanársegédi pályázatának véleményezése (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

Jegyzőkönyv és pályázat (Szalai Máté, Schwezoff Dávid)

2. Szakfelelősváltási kérelem:

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA szakon (Kutasi Gábor helyett Benczes István)

3. TÉR tábla és TÉR szabályzat módosítása

 

4. Átoktatási szabályzat módosítása

 

5. Hallgatói követelményrendszer módosítása

 

a, HTJSZ módosítása

- HTJSZ főszöveg

- HTJSZ 1/b. melléklet

- HTJSZ 2. számú melléklet

b, TVSZ módosítása

- TVSZ mellékletekkel

c, Felvételi Szabályzat elfogadása

 

6. Összegyetemi választható tantárgylista aktualizálása

- Összegyetemi választható tárgylista

 

7. Korszakos Könyvek képzési programja

 

8. Nemzetközi gazdálkodás elemző tárgyak cseréje

- Operatív tanterv

 

9. Szak létesítése, indítása

 

a, Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak létesítése és indítása angol nyelven, Budapest képzési helyen, nappali munkarendben

- Tanterv

b, Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak létesítése és indítása magyar nyelven, Székesfehérvár képzési helyen, levelezési munkarendben

-Költségkalkuláció és operatív tanterv

 

10. Doktori és habilitációs ügyek

 

a, Doktori Szabályzat módosítása

- Új feladatleosztás

- Doktori folyamat átalakítása (prezentáció)

b, Habilitációs Szabályzat elfogadása

 

11. Egyebek

 

Kari Tanácsülés 2017. május 29. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

1. Személyi ügyek:

 

a. Professzor Emerita cím adományozása Kardosné Kaponyi Erzsébet részére

b. Tiszteletbeli doktori cím adományozása Anthony R. Oberschall részére

c. Tájékoztató Tudományos Tanács tagságának megújításáról

 

2. Szakkollégiummá alakulás- Gyakorlati Diplomácia Társaság

 

További mellékletek:

Diákautonómia

Szocializáció

Szakmai tevékenység

Szakkollégiumi minősítés

Alapszabályzat

 

3. Központi Tanulmányi Igazgatóság ügyrendjének elfogadása

 

4. Tájékoztató az Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont és a Corvinus Nyelvvizsgaközpont működéséről

 

IOK

NYVK

 

5. Egyebek

 

Kari Tanácsülés 2017. április 24. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

 

Napirendi pontok:

 

1. Gyorsjelentés a TÉR eredményeiről

 - Kari TÉR beszámoló

 

2. Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat elfogadása

               

3. Intézményfejlesztési Terv módosítása

- IFT főszöveg

- függelék (korrektúrával is)

-üzleti terv

 

4. BCE HÖK 2016. évi beszámolójának elfogadása

 - melléklet

 

5. BCE HÖK 2017. évi költségvetésének elfogadása

 -melléklet

 

6. Egyebek

 

Kari Tanácsülés 2017. március 27. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

 

1. 2016. évi intézményi pénzügyi beszámoló és vagyongazdálkodási beszámoló

 

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

Vagyongazdálkodási beszámoló

 

2. 2017. évi Egyetemi és Kari költségvetés

 

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

 

3. Beszámoló a teljesítményértékelési rendszer tapasztalatairól

 

4. Személyi ügyek:

a. Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet docensi pályázata

 

Kemenesi Zsuzsanna pályázat és jegyzőkönyv

Veszelszki Ágnes pályázat és jegyzőkönyv

 

b. Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható fejlődés Intézet docensi pályázata

 

Jeney László pályázat és jegyzőkönyv

 

c. Nemzetközi Tanulmányok Intézet teljes állású docensi pályázata

 

Hoffmann Tamás pályázat és jegyzőkönyv

Szemesi Sándor pályázat és jegyzőkönyv

 

d. Nemzetközi Tanulmányok Intézet félállású docensi pályázata

 

Paragi Beáta pályázat és jegyzőkönyv

 

5. HTJSZ módosítás

 

6.  A tanév időbeosztása

 

7. Egyebek

 

Kari Tanácsülés 2017. február 27. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

1. Minőségügyi szervezetfejlesztés

 

2. Személyi ügy - szakfelelősváltás a Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szakon (Forgács Attila  helyett Aczél Petra Katalin)

 

3. Mesterképzési szakok mintatervei - Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

 

4. Új specializáció indítása - Regionális és világgazdaságtani specializáció

 

5. A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

 

6. Egyebek

 

Kari Tanácsülés 2017. január 30. (hétfő) 9:00 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

 

1.Szabályzatok elfogadása és módosítása

 

a, TÉR tábla

Kitöltési útmutató, preambulum

b, HTJSZ módosítása a Székesfehérvári Kollégium térítési díjai kapcsán

c, HTJSZ módosítása

d, Doktori Szabályzat módosítása

 

2. Személyi ügyek

 

a, Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet intézetigazgatói pályázatainak előterjesztése

Forman Balázs pályázat és jegyzőkönyv

Péti Márton pályázat és jegyzőkönyv

b, Politikatudományi Intézet intézetigazgatói pályázatainak előterjesztése

Gallai Sándor pályázat és jegyzőkönyv

 

3. Új specializációk indítása

 

a, Digitális közélet specializáció indítása a kommunikáció- és médiatudomány BA szakon

Mellékletek:

- költségkalkuláció

- operatív tanterv

- adatlap

b, International communication, valamint szervezetfejlesztő kommunikáció specializációk indítása a kommunikáció- és médiatudomány MA szakon.

Mellékletek:

- költségkalkuláció1: International communication

- költségkalkuláció2: szervezetfejlesztő kommunikáció

- operatív tanterv

- adatlap1: International communication

- adatlap2: szervezetfejlesztő kommunikáció

 

4. Egyebek

 

 

Kari Tanácsülés 2016. december 19. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

 

1. Személyi ügyek

 

a. Böröcz József kutató professzori pályázatának véleményezése 

CV

Munkaterv

Jegyzőköny

b. Benczes Réka docensi pályázatának véleményezése

Jegyzőköny

c. Világgazdasági Intézet tanársegédi pályázatának véleményezése

Bohdan Valik pályázat és jegyzőkönyv

Horváth Ádám pályázat és jegyzőkönyv

Kocsis László pályázat és jegyzőkönyv

Samay Mohammad Ali pályázat és jegyzőkönyv

Szabó Krisztina pályázat és jegyzőkönyv

Takács Vera pályázat és jegyzőkönyv

d. Világgazdasági Intézet adjunktusi pályázatának véleményezése

Kollai István pályázat és jegyzőkönyv

Magasházi Anikó pályázat és jegyzőkönyv

Pásztor Szabolcs pályázat és jegyzőkönyv

Ricz Judit pályázat és jegyzőkönyv

Szunomár Ágnes pályázat és jegyzőkönyv

e. Szociológia és Társadalompolitika Intézet adjunktusi pályázatának véleményezése

f. Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet mesteroktatói pályázatának véleményezése

 

2. 2017. évi költségvetési koncepció és vagyongazdálkodási terv elfogadása

 

3. BCE integritást sértő eseményekre vonatkozó eljárásrend elfogadása

 

4. 2017/2018. tanév időbeosztásának elfogadása

 

5. Geopolitika doktori alprogram 

 

6. a) Politikai gazdaságtan mesterképzési szak átdolgozott KKK-jának véleményezése.
b) Konzorciumi szerződés elfogadása: Multiple degree (Glasgow-i Egyetem, Tartui Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem), International Master in Central and East European, Russian and Eurasian Studies (CEERES)

 

7. Jövő-képesség Kutatóközpont létrehozása a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon

 

8. Alapképzési szakok új KKK-nak megfelelő mintatantervének véleményezése

Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

 

9. Szakfejlesztési Bizottságok

 

10. Szakkollégiummá alakulás - Gyakorlati Diplomácia Társasága

 

11. Egyebek

HÖK beszámoló a Kari Napokról

 

Kari Tanácsülés 2016. október 17. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

 

1. Személyi ügyek

Benczes István (Világgazdasági Intézet) intézetigazgatói pályázatának véleményezése

Pályázat

Jegyzőkönyv

 

2. Szabályzatok elfogadása és módosítása

a. Doktori Szabályzat módosítása

b. Nyílt hozzáférésű publikációk közzétételének finanszírozásáról szóló szabályzat módosítása

c. Önköltségszámítása Szabályzat elfogadása

d. A szervezet egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolási szabályzatának módosítása

 

3. Önköltségi díjak meghatározása a 2017/2018. tanévre

 

4. Együttműködési szándéknyilatkozat: Multiple degree (Glasgow.i Egyetem, Tartui Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem), International Master in Central and East Europoean, Russian, and Eurasien Studies (CEERES)

 

5. Képzések létesítése, indítása, módosítása: új specializáció létesítése és indítása a politikatudomány mesterképzési szakon (Central and East European, Russian and Eurasien Studies)

 

6. Egyebek

 

Kari Tanácsülés 2016. szeptember 26. (hétfő) 9:30  (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

1. Személyi ügyek

a. Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Jungbert Béla részére

b. Szántay Antal egyetemi docensi pályázatának véleményezése

c. Perpék Éva adjunktusi pályázatának véleményezése

Mellékletek

d. Nyelvtanári pályázatok véleményezése

Kínai nyelvtanár- jegyzőkönyv

Angol nyelvtanár- jegyzőkönyv

 

2. Szabályzatok elfogadása és módosítása

a. Kutatásfejlesztési Igazgatóság ügyrendjének elfogadása

b. Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

c. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

 

3. 2016. 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása

 

4. A 2016. évi intézményi költségvetés módosítása

Melléklet

 

5. A Tudományos Tanács összetételének módosítása

 

6. Együttműködési megállapodások elfogadása és módosítása

a. A székesfehérvári együttműködési megállapodás módosítása

b. A BCE és a Magyar Nemzeti Bank közötti együttműködési megállapodás módosítása, továbbá a 2016/2017. tanévi támogatási szerződés elfogadása

c. Agreement for a Joint European Master in Comparative Local Development módosítása

 

7. Képzések létesítése, indítása, módosítása

a. Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítása

b. Székesfehérvári képzések indítása, munkarend módosítások

c. Osztott közgazdász tanár szak (4, 3, 2 féléves változat) nyilvántartásba vétele

 

8. Szakfejlesztő bizottság oktatói tagjainak elfogadása

 

9. Egyebek

 

Utolsó frissítés: 2019.02.14.