Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Kari Tanács Meghívó 2017/2018

Kari Tanácsülés 2018. június 18. (hétfő) 9:30 (C 207-es terem)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

1. Személyi ügyek

a. Intézetigazgatói pályázatok véleményezése

- Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet igazgatói pályázat véleményezése
Aczél Petra pályázata

Bíráló Bizottság jegyzőkönyve

- Nemzetközi Tanulmányok Intézet igazgatói pályázat véleményezése

Csicsmann László pályázata

Bíráló Bizottság jegyzőkönyve

 

b. Igazgatói pályázatok véleményezése

- Corvinus Vizsgaközpont igazgatói pályázat véleményezése
Erdei József pályázata

Bíráló Bizottság jegyzőkönyve

- Corvinus Idegen Nyelvi Oktató- és Kutató Központ igazgatói pályázat véleményezése
Dobos Ágota pályázata

Bíráló Bizottság jegyzőkönyve

 

c. Világgazdasági Intézet adjunktusi pályázat véleményezése
Urbánné Mező Júlia Veronika pályázata

 

d. Világgazdasági Intézet kutatói pályázat véleményezése (Early Stage Researcher 14)

 

e. Corvinus Idegen Nyelvi Oktató- és Kutató Központ nyelvtanári pályázatainak véleményezése
- angol nyelvtanári pályázatok véleményezése
- olasz nyelvtanári pályázatok véleményezése
- orosz nyelvtanári pályázatok véleményezése

 

f. Professzor Emeritus cím adományozása Kerekes Sándor részére

 

g. Magántanári cím adományozása Juhani Laurinkari részére

 

h. Szakfelelős-váltási kérelem a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon

- szociológia (magyar és angol nyelvű) alapképzési szakokon Lengyel György helyett Vicsek Lilla Mária

- szociológia mesterképzési szakon Lengyel György helyett Nagy Beáta

 

2. Tanév időbeosztása

 

3. Választható tárgyak

 

4. Szakfejlesztési Bizottságok tagjainak megválasztása és ügyrendjének jóváhagyása

 

5. Plágiumszabályzat elfogadása

 

6. Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítása

 

7. Tudományos Diákköri Szabályzat elfogadása

 

8. Kötelezettségvállalási Szabályzat elfogadása

 

9. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása (Jövőkutatási Kutatóközpont és Környezetgazdaságtani és Fenntarthatósági Kutatóközpont létrehozása)

 Nem tárgyaljuk - lekerült a napirendi pontok közül.

 

10. HTJSZ főszövegének módosítása (új napirendi pont)

 

11. Egyebek

 

Kari Tanácsülés 2018. május 7. (hétfő) 9:30 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

 

1. Személyi ügyek

a. Gazdasági dékánhelyettes pályázatának véleményezése

Bodnár Éva pályázata

Bíráló Bizottság jegyzőkönyve

 

 

b. Világgazdasági Intézet kutatói pályázatainak véleményezése

Early Stage Researcher 8 pozíció - bírálati jegyzőkönyv
Early Stage Researcher 9 pozíció - bírálati jegyzőkönyv
Early Stage Researcher 14 pozíció - bírálati jegyzőkönyv

 

 

2. Kutatási Bizottság ügyrendjének elfogadása (LEKERÜL NAPIRENDRŐL)

 

3. Kari elvonás szabályozása

 

4. Nemzetköziesedési Stratégia

 

5. Intézményi akkreditációs folyamat előkészítése (szóbeli előterjesztés)

 

6. Hallgatói Követelményrendszer módosítása

a. HTJSZ főszövegének módosítása

b. Díjtételek módosítása (HTJSZ 2. számú melléklete)

c. Hallgatói Kompenzációs Program kivezetése

 

7. Egyebek

 

Kari Tanácsülés 2018. március 26. (hétfő) 9:00 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

 

1. 2017. évi intézményi pénzügyi beszámoló és 2017. évi vagyongazdálkodási beszámoló elfogadása

 

2. 2018. évi intézményi költségvetés elfogadása

1. számú melléklet (Egyetemi összesítő)

2. számú melléklet (HR fejlesztés)

3. számú melléklet (OP Programok)

4. számú melléklet (Kockázatkezelés)

5. számú melléklet (Funkcionális)

6. számú meléklet (IFT)

 

 

3. Corvinus Doktori Iskolák

a.)   Doktori Iskolák ügyrendjének elfogadása

b.)   Doktori Szabályzat módosítása

c.)   A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

 

4. Felvételi Szabályzat módosítása

 

5. Szervezeti és Működési Rend módosítása

a.)   SZMR főszövegének módosítása

b.)   Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

 

6. Foglalkoztatási Szabályzat függelékének módosítása

3. számú melléklet

 

7. Egyebek

 

Kari Tanácsülés 2018. február 26. (hétfő) 9:30 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

 

0. Az Egyetemi Kommunikációs Igazgató és Kari kommunikációs referens bemutatkozása

 

 

1. Tájékoztató a készülő nemzetközi stratégia jelenlegi állásáról

 


2. Személyi ügyek

a. Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet tudományos munkatárs pályázatának véleményezése

 

Kemenesi Zsuzsanna pályázat

Laczkó Mária pályázat

Székely László Levente pályázat


b. Világgazdasági Intézet mesteroktatói pályázatának véleményezése

 

 Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Judit pályázat

 

3. Egyetemi és Kari SZMR és függelék módosítása

 

 

4. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

 

 

5. Együttműködési megállapodás a politikai marketing és kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szak működtetéséről (Századvég Politikai Iskola Alapítvány – BCE)

 

 

6. Gröningen double degree tantárgy módosítása

 


7. SCRIBE megállapodás megújítása

 

 

8.Operatív tantervek (BA/MA)

 

 

9. Egyebek

 

 

Kari Tanácsülés 2017. december 18. (hétfő) 9:00 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

 

1. Személyi ügyek - Egyetemi tanári pályázatok véleményezése a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karról

a) Bartus Tamás teljes állású egyetemi tanári pályázata (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)

b) Kengyel Ákos teljes állású egyetemi tanári pályázata (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

c) Marjainé Szerényi Zsuszanna teljes állású egyetemi tanári pályázata (Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet)

 

2. Személyi ügyek - Hoffmann Tamás félállású egyetemi docensi pályázata (Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

 

3. Corvinus Doktori Iskolák létrehozása

 

4. Corvinus Institute for Advanced Studies létrehozása

 

5. Foglalkoztatási Szabályzat módosítása


6. Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzatának módosítása

 

7. 2018. évi költségvetési koncepció és 2018. évi vagyongazdálkodási terv elfogadása

- Felújítási és Beruházási Koncepció

 

8. Hallgatói követelményrendszer módosítása

a.)     Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

b.)    Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

 

9. 2018/2019. tanév időbeosztása

 

10. Egyebek

 

 

Kari Tanácsülés 2017. november 27. (hétfő) 9:30 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

 

1. Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat elfogadása

 

2. HTJSZ módosítás

a) HTJSZ főszövegének módosítása

b) Önköltségi díjak meghatározása a 2018/2019. tanévre

 

3. A Budapesti Corvinus Egyetemen megvalósuló, az Operatív Programok körébe tartozó projektek szabályzata

 

4. 2018/2019. tanév időbeosztása

 

5. Egyebek

- Tájékoztatás: HÖK választási eredmények

- Beszámoló a Kari Estekről

 

 

Kari Tanácsülés 2017. október 16. (hétfő) 9:30 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

1. 2017. évi 1-6- havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása

 

1. számú melléklet: egyetemi összesítő

2. számú melléklet: szöveges kiegészítések

 

2. A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolás szabályzatának módosítása

 

3. Szak létesítése, indítása: Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak angol nyelven történő indítása

 

1. sz. mellékelet: előterjesztés

2. sz. melléklet: költségvetés és hálóterv

 

4. Kollégiumi felvételi szabályzat módosítása

 

5. MNB-vel kötött együttműködési megállpodás módosítása

 

6. HTJSZ módosítás

 

7. Egyebek

- HÖK alapszabály módosítás (TK HÖK SZMR)

 

Kari Tanácsülés 2017. október 2. (hétfő) 9:30 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pont:

1. Személyi ügy

Csicsmann László dékáni pályázat

- pályázat bíráló bizottság jegyzőkönyve

Utolsó frissítés: 2018.11.30.