Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

KARI TANÁCS MEGHÍVÓ 2018/2019

Kari Tanácsülés 2019. június 24. (hétfő) 13:00 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

0. Tájékoztatás a Corvinus Megújulási Projekt jelenlegi állásáról

 

1. Személyi ügyek

a. Világgazdasági Intézet adjunktusi pályázat véleményezése
Szunomár Ágnes pályázata, Oktatás-kutatási elképzelések
Jegyzőkönyv

b. Corvinus Idegen Nyelvi Oktató- és Kutató Központ nyelvtanári pályázatainak véleményezése

angol nyelvtanári pályázatok véleményezése
Dobai-Pásztor Erika pályázata
Gálla Edit pályázata
Klein Attila pályázata
Krasznovszky Katalin pályázata
Nagy Katalin Margit motivációs levele, pályázata
Nusrat Shikhbabayev pályázata
Dr. Pálné Dobák Erzsébet pályázata
Ruthner Gábor pályázata
Tóth Dániel pályázata

Jegyzőkönyv


francia nyelvtanári pályázatok véleményezése
Bálint Anna pályázata
Bánföldi Tibor pályázata
Boris Trechniewski pályázata
Ila-Horváth Zsófia pályázata
Lotfi Éva pályázata
Ganczer Viktória pályázata
Dr. Pálné Dobák Erzsébet pályázata
Részegh Krisztina pályázata
Sárosi Tünde pályázata

Jegyzőkönyv


kínai nyelvtanári pályázatok véleményezése
Ésik Szandra pályázata
Nyári Norbert pályázata

Jegyzőkönyv

2. Tanév időbeosztása

 

3. Operatív tanterv módosítása
Hálóterv

 

4. Egyebek

Kari Tanácsülés 2019. június 3. (hétfő) 09:30 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

0. Tájékoztatás a Corvinus Megújulási Projekt jelenlegi állásáról

 

1. Személyi ügy: Professor Emeritus cím adományozása Lengyel György részére

 

2. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

 

3. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

a) A HTJSZ főszövegének módosítása

b) A HTJSZ 1/b. mellékletének módosítása

c) Kollégiumi SZMR módosítása és a kollégiumokra vonatkozó mellékletek módosítása

 

4. Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat módosítása

Koncepció

 

5. Szaklétesítés, szakirányú továbbképzési szak módosítása, specializáció indítása és létesítése

a) Politikai gazdaságtan mesterképzési szak létesítése

b) Nemzetközi fejlesztés mesterképzési szak létesítése

 

6. A Budapesti Corvinus Egyetem és a Groningeni Egyetem közötti, már működő kettős (dual/double degree) képzési program további képzésekre történő kiterjesztésének kezdeményezése és az ahhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás újrakötése

 

7. Szakfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása

 

8. Habilitációs Szabályzat elfogadása

 

9. Egyebek

Kari Tanácsülés 2019. március 25. (hétfő) 09:30 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a Corvinus Megújulási Projekt jelenlegi állásáról

 

2. 2018. évi intézményi pénzügyi beszámoló
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet

Prezentáció

 

3. a. 2019. évi intézményi költségvetés elfogadása
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet

Prezentáció

b. A 2019. évi Vagyongazdálkodási Terv és Fejlesztési Koncepció módosítása
Vagyongazdálkodási Terv
Fejlesztési Koncepció

 

4. A Wingprojekt 6 Kft. törzstőkéjét 100%-ban megtestesítő üzletrész megvásárlása

 

5. Az abszolutóriumhoz előírt publikációs kreditek és a doktori fokozatszerzéshez előírt publikációs követelmények egységes szemléletű felülvizsgálata

 

6. A habilitációs eljárás publikációs minimumkövetelményeinek módosítása - tájékoztatás

 

7. Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

 

8. a. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása 1.

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása 2.

b. Díjtételek (HTJSZ 2. számú mellékletének) módosítása

 

9. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

 

10. Felvételi Szabályzat módosítása

 

11. Hálótervek

a. 2019-ben induló mesterképzési szakok hálóterve

b. alapképzési szakok hálóterve (december óta módosult)

 

12. 2019/2020-as tanév választható tárgyai (mesterképzés)

 

13. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére nemzetközi kettős (dual) képzés indítása tárgyában (UNIVERSITY OF LIÈGE)

 

14. Global social studies specializáció létesítése és indítása szociológia (angol nyelven) mesterképzési szakon

Költségkalkuláció

 

15. Szakfelelős-váltási kérelem a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakon (Marjainé Szerényi Zsuzsanna helyett Péti Márton)

 

16. Egyebek

Kari Tanácsülés 2018. december 17. (hétfő) 09:30 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

1. a. 2019. évi elemi költségvetés elfogadása

 - melléklet

b. 2019. évi intézményi költségvetési koncepció és 2019. évi vagyongazdálkodási terv elfogadása

 - Fejlesztési koncepció (vagyongazdálkodási terv melléklete)

 

2. Személyi ügyek - oktatói pályázatok véleményezése

a. Nemzetközi Tanulmányok Intézet adjunktusi pályázat véleményezése

Pályázat

Jegyzőkönyv

b. Politikatudományi Intézet docensi pályázat véleményezése

c. Intézetigazgató pályázat véleményezése – Szociológia és Társadalompolitika Intézet

Pályázat

Jegyzőkönyv

d. Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet adjunktusi pályázat véleményezése

Pályázat

Jegyzőkönyv

e. Egyetemi tanári pályázat véleményezése Benczes Réka - Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

 

3. Munkavédelmi Szabályzat módosítása

 

4. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

a. A HTJSZ főszövegének módosítása

b. A HTJSZ 1/a. mellékletének módosítása

 - melléklet

c. A HTJSZ 1/b. mellékletének módosítása

d. Kollégiumi SZMR módosítása és a Kollégiumokra vonatkozó mellékletek módosítása

 

5. Kiküldetési Szabályzat módosítása

 

6. Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

 

7. Együttműködési megállapodás a Joint Master in Comparative Local Development (Master CoDe) képzési programhoz kapcsolódóan

 

8. Operatív tantervek

a. 2018/2019 tavaszi félév választható tantárgylista változásai (tájékoztatás)

b. Intenzív hét tárgyai

c. 2019/2020-ban induló alapképzési szakok hálóterve

 

9. Egyebek

Kari Tanácsülés 2018. november 26. (hétfő) 09:30 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

1. Személyi ügyek – oktatói pályázatok véleményezése

a. Nemzetközi Tanulmányok Intézet adjunktusi pályázat véleményezése (lekerült a napirendről)

b. Politikatudományi Intézet adjunktusi pályázat véleményezése

Pályázat

Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv

c. Világgazdasági Intézet tanársegédi pályázat véleményezése

Pályázat

Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv

 

2. BCE HÖK Alapszabály elfogadása (MÓDOSÍTOTT, VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Törvényességi ellenőrzés keretében tett megállapítások (Adminisztratív Igazgatóság)

 

3. Egyebek

Kari Tanácsülés 2018. október 24. (szerda) 13:00 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

1. Szervezeti és Működési Rend módosítása

 

2. Szaklétesítés és szakindítás eljárásrendjének elfogadása

 

3. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1/b. mellékletének módosítása

 

4. Minőségügyi kézikönyv módosítása

 

5. Diplomás Pályakövetési Szabályzat módosítása

 

6. A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

 

7. Kari Tanácsi választások kihirdetése

 

8. Egyebek

Kari Tanácsülés 2018. szeptember 17. (hétfő) 10:00 (C 510-es tárgyaló)

Meghívó

Határozatok

 

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az Egyetemmel kapcsolatos változásokról (szóbeli előterjesztés)

 

2. MAB önértékelési dokumentum

 

3. 2018. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása
1. számú melléklet
2. számú melléklet

Pénzügyi beszámoló prezentációja

 

4. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Pro Facultate Junior díj - módosítás

 

5. A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

                      

6. Kari Tanács választások, Jelölő Bizottság állítása (szóbeli előterjesztés)

                         

7. Egyebek

Utolsó frissítés: 2019.09.12.